Ammattistartti Sedussa

Ammattistartti on tarkoitettu juuri sinulle perusopetuksesi päättänyt tai päättävä nuori, jos

  • sinulla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastasi
  • tarvitset lisää valmiuksia ammatillisesta koulutuksesta ja opinnoista suoriutumiseesi
  • olet vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle.

Pyrkimyksenä on madaltaa jatko-opintoihin siirtymisen kynnystä ja vähentää keskeyttämistä varsinaisten tutkintoon johtavien opintojen alussa. Koulutus ei ole suunnattu erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.