VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 OV

Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat ovat rakennusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua.
Opiskelija voi valita vapaasti valittavia tutkinnon osia mm. Opinlakeuden yhteisestä opintotarjottimesta, jonne kootaan Opinlakeus-oppilaitosten tuottama verkko-opetustarjonta sekä lähiopetustarjonta. Yhteinen kurssitarjonta avaa kaikille verkoston oppilaitosten opiskelijoille mahdollisuuden valita opintoja laajemmasta valikoimasta. Opinlakeuden kurssitarjottimen osoite on www.opinlakeus.fi