Asiakaslähtöinen valmistus 10ov

Rakennusosien kunnostus 3ov
Maalausprojekti 7ov, opintoihin sisältyy opinnäyte 5ov