artesaani, erikoismaalaus ja pinta / Sedu, Ilmajoki, Pappilantie 2012 / OPINTOJEN MODULOINTI
LUKUVUOSI 2012-2013 
MOD1
 MOD2  MOD3  MOD4
Palvelun toteuttaminen 8ov (20ov)
• Pintakäsittelyn perusteet 3ov (5ov)
• Rakennusmaalaus 5ov (10ov)

Toteuttamisen suunnittelu 2ov (10ov)

• Kuvallisen ilmaisun taidot 2ov (5ov)
kuvallisen ilmaisun yleiset perusteet, väri ja sommittelu

MOD1 aikana kaikille ammattialoille osana ammatillisia opintoja Orientoivat opinnot 1ov
Palvelun toteuttaminen 5ov (20ov)
• Pintakäsittelyn perusteet 2ov (5ov)
• Kulttuuriympäristö ja toteuttamisen dokumentointi 3ov (5ov)

portfolio-osaaminen ja valokuvaus, kulttuurin perusteet

Tuotteen suunnittelu 5ov (10ov)
• Kuvallisen ilmaisun taidot 3ov (5ov)
plastinen sommittelu, piirustus ja maalaus
• Dokumentointi 2ov (3ov)
Toteuttamisen suunnittelu 3ov (10ov)
• Dokumentointi 1ov (3ov)
• Maalaus- ja tilasuunnittelu 2ov

Palvelun toteuttaminen 7ov (20ov)
• Rakennusmaalaus 5ov (10ov)
• Kulttuuriympäristö ja toteuttamisen dokumentointi 2ov (5ov)


  ATTOopinnot, pakolliset (16ov) 3ov
• Äidinkieli 1 1ov
• Matematiikka 1 1ov
• Terveystieto 1ov
ATTOopinnot, valinnaiset (4ov) 2ov
ATTOopinnot, pakolliset (16ov) 3ov
• Englanti 1 1ov
• Äidinkieli 2 1ov
• Taide ja kulttuuri 1ov
ATTOopinnot, valinnaiset (4ov) 2ov
 
  - niille, joilla osaamisen tunnustaminen ATTOopinnoista,tarjolla:
Kulttuuritapahtuman visualisointi 5ov (10ov) /Teatteriprojekti / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
tai Yrittäjyys 5ov (10ov)
- niille, joilla osaamisen tunnustaminen ATTOopinnoista, tarjolla:
Kulttuuritapahtuman visualisointi 5ov (10ov)/ Tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja toteutus / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
tai Yrittäjyys 5ov (10ov)
 
      AON1/ Toteuttamisen suunnittelu 10ov ja Palvelun toteuttaminen 20ov
 LUKUVUOSI 2013 - 2014
 MOD5  MOD6  MOD7  MOD8
Kulttuurilähtöinen valmistus 10ov
• Rakennusten tyylit ja aikakaudet 2ov
• Erikoismaalaus 4ov
• Perinteiset työtekniikat 4ov

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10ov)5ov
• Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 5ov (10ov)
Pientuotteiden ja erikoisosien valmistus 5ov

opetuspisteen tarjoama kaikille valinnainen tutkinnon osa
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 5ov (10ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
TOjakso

    - niille, joilla osaamisen tunnustaminen vapaasti valittavista opinnoista, tarjolla:
Yrittäjyys 5ov (10ov)/ Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
tai Kulttuuritapahtuman visualisointi 5ov (10ov)
 
  ATTOopinnot, pakolliset (16ov) 5ov
Kemia 1ov
• Matematiikka 2 1ov
• Englanti 2 1ov
• Äidinkieli 3 & 4 2ov
ATTOopinnot, pakolliset (16ov) 5ov
• Fysiikka 1ov
• Matematiikka 3 1ov
• Yhteisk.-, yritys- ja työe.tieto 1ov
• Ruotsi 1ov
• Liikunta 1ov

 
  - niille, joilla osaamisen tunnustaminen ATTOopinnoista, tarjolla:
Yrittäjyys 5ov (10ov) / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
tai Kulttuuritapahtuman visualisointi 5ov (10ov)
- niille, joilla osaamisen tunnustaminen ATTOopinnoista, tarjolla:
Yrittäjyys 5ov (10ov) / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
tai Kulttuuritapahtuman visualisointi 5ov (10ov)
 
      AON 2/ Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
LUKUVUOSI 2014 - 2015
MOD9
 MOD10  MOD11  MOD12
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10ov)5ov
• Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 5ov (10ov)
Pintakäsittelyn erikoistyöt 5ov

opetuspisteen tarjoama kaikille valinnainen tutkinnon osa
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
• Palvelun tuotteistaminen 10ov

opetuspisteen tarjoama kaikille valinnainen tutkinnon osa

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
TOjakso

Asiakaslähtöinen valmistus 10ov
• Rakennusosien kunnostus 3ov
• Maalausprojekti 7ov
, opintoihin sisältyy opinnäytetyö 5ov

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 5ov (10ov)     ATTOopinnot, valinnainen 1ov
• Äidinkieli, opinnäytetyön raportointi 1ov
- niille, joilla osaamisen tunnustaminen vapaasti valittavista opinnoista, tarjolla:
Yrittäjyys 5ov (10ov) / Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov
tai Kulttuuritapahtuman visualisointi 5ov (10ov)
     
    AON 3/ Kulttuurilähtöinen valmistus 10ov ja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov +10ov
AON 4/ Asiakaslähtöinen valmistus 10ov ja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10ov