valmistava koulutus, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, tekstiiliala / Sedu, Ilmajoki, Pappilantie 2011 / OPINTOJEN MODULOINTI 
LUKUVUOSI 2011 - 2012
MOD1
 MOD2  MOD3  MOD4
Tuotteen suunnittelu
• Kuvallisen ilmaisun taidot 5ov
väri, valokuvaus, piirustus, maalaus ja sommittelu, plastinen sommittelu

Tuotteen valmistaminen
• Tekstiilin valmistustekniikat 5ov
valkuaisainekuitujen värjäys ja painaminen, huovutus, tekstiilimateriaalit
Tuotteen valmistaminen
• Tekstiilin valmistustekniikat 8ov
selluloosakuitujen värjäys ja painaminen, viimeistelyt, modernit kirjonnat, tekstiilimateriaalit, sisustustekstiilien ompelu

• Kulttuuritaidot 2ov
kulttuurin perusteet, portfolio-osaaminen
Tuotteen suunnittelu
• Tekstiilisuunnittelu 5ov tuotesuunnittelun ja esitystekniikan perusteet, värit, pinta ja muoto, kokeileva

Tuotteen valmistaminen
• Tekstiilin valmistustekniikat 5ov
tekstiilin kolmiulotteinen pinta, kolmiulotteinen huovutus, reservihuovutus ja dekatoinnit, tekstiilimateriaalit
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat / Työelämäjakso
 
NÄYTÖT tutkinnon osista Tuotteen suunnittelu ja Tuotteen valmistaminen
NÄYTTÖ tutkinnon osasta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat
 LUKUVUOSI 2012 - 2013
 MOD5  MOD6  MOD7  MOD8
Kulttuurilähtöinen valmistaminen
• Kulttuuri tekstiilin suunnittelun ja valmistuksen lähtökohtana 10ov
tekstiili ennen ja nyt, kudonta, teematyöskentely tekstiilien suunnittelussa ja valmistuksessa
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat
• Tilaustyön valmistaminen 10ov

henkilökohtainen asiakastyö ja/tai projektityö asiakkaalle, asiakassuhteet, projektin aikataulutus, tuotteen hinnoittelu
Asiakaslähtöinen valmistus
Sisustustekstiilien suunnittelu ja valmistus asiakkaalle10ov
sisustustekstiilien suunnittelu, painokangas, värjäys ja viimeistelyt, käsityötuotteen hinnoittelu ja markkinointi
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat / Työelämäjakso
  NÄYTÖT tutkinnon osista Kulttuurilähtöinen valmistaminen ja Tilaustyön valmistaminen
NÄYTÖT tutkinnon osista Asiakaslähtöinen valmistus ja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat