Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sisältyvät perustutkintojen toteutussuunnitelmiin. ATTO-valinnaiset löytyvät opetuspisteittäin koostetuista valinnaisten opintojen liitteistä.