Sedu-bussi syksyllä 2011

Sedu-bussissa koulutetut esittelijät = opiskelijat ovat pääosassa. Opo toimii haastattelijana. Mm. seuraavien kysymysten turvin ammatillisesta koulutuksesta saa monipuolisen kuvan:

Esittäytyminen
- kuka olet, mistä opetuspisteestä ja monettako vuotta opiskelet?

Alavalinta
- miksi valitsit ammatillisen koulutuksen 9. luokan jälkeen?
- miten löysit ko. alan?
- onko soveltuvuuskokeita?
- millaisella keskiarvolla pääsee ko. alalle opiskelemaan?
- mitä ominaisuuksia opiskelemallasi alalla vaaditaan?

Opiskelu
- millaista ammattiin opiskelu on, paljonko käytäntöä, paljon teoriaa?
- millainen on normaali kouluviikkosi, moneltako koulu alkaa/loppuu?
- onko lukujärjestys joka viikolla sama?

Työssäoppiminen
- mitä työssäoppiminen tarkoittaa?
- millaisiin paikkoihin voi mennä työssäoppimaan?
- miten työssäoppimispaikka hankitaan, onko vaikea saada?
- paljonko työssäoppimista on?

ATTO-aineet, lukio-opinnot
- millaisia ovat yhteiset opinnot (ATTO- aineet)? (äidinkieli, ruotsi, englanti…)
- millaista on kaksoistutkinnon suorittaminen?

NY - vuosi yrittäjänä
- kokemuksia erilaisesta oppimisesta

Pienryhmäopetus
- Kurikassa pienryhmäopetusta (erityisopetusta, HOJKS) puualalla ja hotelli- ravintola- ja cateringalalla sekä Seinäjoella pintakäsittelyalalla
- Sedu-Spurtti (valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus) Seinäjoella ja syksyllä 2012 myös Lapualla

Elä ja opiskele
- mitä muuta opetuspisteessä voi tehdä kun opiskella? (vapaa-aika, kerhot, tutortoiminta, oppilaskunta yms) mitä tiloja opetuspisteessä on?
- mitä opiskelu maksaa/kustannukset? Mitä kaikkea tulee hankkia? (työvaatteet, kirjat yms)

Asuminen
- onko asuntolaa, millaista siellä asuminen on?

Töihin tai jatko-opintoihin
- voiko ammatillisen koulutuksen jälkeen jatkaa opintoja?
- millainen työllisyystilanne alalla on?
- mistä saa lisätietoa?

Materiaali bussissa
- Hakijan oppaat
- karttaesitteet
- Sedun uutiset
- 2-tutkintolaisen opas
- Elä ja opiskele -esitteet

Bussin sisustus
- kangas oikealla seinällä
- 2 roll-upia
- Ammatillista koulutusta -kangas
- taulut
- Sedu rakentaa -esiteteline
- kulho + makeisia
- kassi + logotuotteita (jojo-avaimenperä)
- korkea pöytä ja kaksi punaista tuolia
- juomaa esittelijöille
- vieraskirja, johon merkitään opo + esittelijät ja vierailuryhmistä luokka + oppilaiden määrä + opettaja

Koulutus ja esittelyt