Imagokysely opiskelijoille

Koulutuskeskus Sedu haluaa tietää, mitä mieltä opiskelijat ovat Sedusta.
Opiskelijoiden mielipiteitä selvitettiin toukokuun 2012 aikana imagokyselyllä.
Katso kyselyn tulokset PowerPoint-esityksestä tai raportista (oikealla).
Tulokset