Vapaasti valittavat opinnot: Yrittäjyys

Pk-yrittäjyyden koulutusohjelmassa opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavia opintoja, ja näistä 10 op voi olla täysin opiskelijan omia valintoja. Opinnot voivat olla SeAMK:n tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa HOPSin perusteella VVO-tarjontaan kuuluvia opintoja yli edellä mainitun rajan, edellyttäen että opintojen soveltuvuudesta on ennakkoon sovittu koulutusohjelmapäällikön kanssa.

Huomioithan, että osa vapaasti valittavista opinnoista sisältää päällekkäisyyksiä koulutusohjelman pakollisten opintojen kanssa, eikä siten kelpaa tutkintoon sisällytettäväksi (esim. Yritystoiminnan ABC)

Vapaasti valittavia opintoja löytyy:

Huomaa että kaikille opintojaksoille on ilmoittauduttava Winhassa! Maakuntakorkeakoulun opintoihin osallistuaksesi tarvitset lisäksi ko-päällikön luvan. Gateway-opintoihin otetaan ohjelman ulkopuolisia opiskelijoita jos opintojaksolla on tilaa.

Jos sinulla on kysyttävää vapaasti valittavien opintojen sisällyttämisestä omaan opinto-ohjelmaasi, ota yhteys opinto-ohjaajaan (Raija Rauma) tai ko-päällikköön (Tero Turunen). Kysymyksiin opintojaksojen sisällöistä ja toteutustavoista vastaa kunkin opintojakson opettaja.