Skannauslupa

SKANNATUN AINEISTON KÄYTTÖ ON SALLITTUA MUTTA VAATII ETUKÄTEISLEIMAAMISEN LUKUVUODESTA 2010-2011 ALKAEN

SeAMK ja KOPIOSTO ovat sopineet kesäkuussa 2010, että opiskelu-, opetus- ja tutkimuskäytössä SeAMKin henkilökunta ja opiskelijat saavat eräin rajauksin käyttää ja jakaa kirjoista tai lehdistä skannattujen sivuja elektronisesti. Skannaus tarkoittaa käytännössä sitä, että skannerilla muodostetaan alunperin paperimuodossa olevasta tekijänoikeuden alaisesta kirjan sivusta tai lehtiartikkelista elektroninen tiedosto (esimerkiksi pdf- tai jpg-muodossa), jota käytetään esimerkiksi sähköisesti powerpointeissa tai jota muuten jaetaan sähköisesti esimerkiksi Moodle-oppimisympäristössä tai Adobe Connect -oppimisympäristössä. Kaikki alunperin paperimuodosta kirjoista ja lehdistä skannatut ja elektoriseen muotoon käytettäväksi tarkoitetut aineistot on leimattava etukäteen KOPIOSTO:n www-sivulla ennen kuin niitä käytetään sähköisesti opetuksessa, opiskelussa, tutkimuksessa ja levitetään sähköisesti eteenpäin. Ehdot sähköisen levityksen suhteen ovat varsin tiukat. Kun skannattuja aineistoja ei enää käytetä, on ne poistettava jakelusta. Lisätietoja KOPIOSTO:n sivulta www.kopiosto.fi/skannausraportointi.

Käy itse leimaamassa omat skannatut aineistosi! Skannausleimaus saadaan sivulta http://www.webropol.com/P.aspx?id=347851&cid=54961611. SeAMK on hankkinut kesäkuussa 2010 prepaid-luvan (Skannauslupa SeAMKille 2010-2011 prepaid.pdf) skannattujen sivujen leimaamiseen jonka

Asiakasnumero on: 046581 ja salasana on: 17620.

Leiman saantia ennen sivusto kyselee Sinulta skannaamasi kirjan tai lehden ISDN-numeroa, skannattujen sivujen määriä sekä sitä monelleko henkilölle skannattua tiedostoa jaetaan sähköisesti. Sivusto kyselee asiakasnumeroa ja salasanaa. Lisäksi Sinun tulee lähettää tietenkin skannaamasi aineisto KOPIOSTO:lle jonka jälkeen saat sen pian omaan sähköpostiisi "leimattuna" takaisin.

Laskuri toimii niin, että yksi skannattu sivu, joka jaetaan elektronisesti 50 henkilölle kuluttaa laskuria 1x50=50:llä. Kymmenen skannattua sivua 30:lle hengelle sähköisesti jaettuna kuluttaa leimauslaskuria 10x30 = 300. Laskuri kuluu käytön mukaan ja uusi prepaid-lupa ostetaan kun edellinen lupa kuluu loppuun. Ilmoita luvan loppumisesta jouni.niskanen@seamk.fi , P. 040 - 830 1130. Jos prepaid-luvat eivät riitä, hankimme jatkossa vuosiluvan.

Opinnäytetöissä, joka julkaistaan Theseuksessa (www.theseus.fi) sähköisesti, on sallittua käyttää skannattuja aineistoja, mutta jokainen skannattu sivu, josta lehtiartikkeli, kuva, kaavio tms. on saatu, on skannauksen jälkeen leimattava KOPIOSTO:n sivulla. Opinnäytetyössä yksi skannattu sivu on yhdelta opiskelijalta 1x1=1 eli tässä tapauksessa lupa kuluu vain yhdellä. Tämä on poikkeus leimaamislaskurin toimintaan.

Valokopiointi on eri asia kun skannaus. Valokopioinnissa alkuperäisestä paperidokumentista otetaan vain paperisia kopioita. Kopiokoneissa on tietenkin myös skanneri, mutta tässä tapauksesa KOPIOSTO on tulkinnut asiaa niin, että tässä ei muodosteta elektronista tallennetta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on erikseen hankkinut luvan, jolla ammattikorkeakoulut voivat luvallisesti kopioida opetuksessa tarvittavia kirjallisia aineistoja. Tästä on olemassa kuitenkin eräita rajoituksia, joista lisätietoja saat sivulta Teosten käyttöluvat. Valokopioita ei kuitenkaan tarvitse "leimata" missään.

Sähköiset artikkelit ja kirjat, jotka ovat alunperinkin sähköisinä esimerkiksi Korkeakoulukirjaston kautta saatavina (http://kirjasto.seamk.fi/?deptid=2576 ), eivät vaadi mitään "leimauksia", joten niiden käyttöä on syytä suosia.

Älä turhaan skannaile kirjoja tai lehtiartikkeleita, koska laillisia aineistoja on jo valmiiksi sähköisesti saatavana :)