Puhelinvastaaja

Käytössä on VIP:n vastaajapalvelu. Kaikille VIP käyttäjille on yksi yhteinen vastaajaviestien kuuntelunumero +358201243100. Palvelu tunnistaa mihin numeroon on soitettu ja ohjaa jätetyn viestin oikean käyttäjän vastaajaan.

Viestit voi kuunnella matkapuhelimella tai kotisivun kautta Postilaatikosta.

Vastaajan palveluasetukset määritellään kotisivulla kohdassa Palvelut > Vastaaja-asetukset, jossa voit määritellä haluaako vastaajaan jätetyistä viesteistä SMS-viestin, sähköpostin vai molemmat. Oletuksena on SMS.

Huom! Matkapuhelimesta ei saa tehdä soitonsiirtoja vastaajanumeroon.

Tervehdyksen äänittäminen vastaajaan

Soita vastaajanumeroon +358201243100

  • kuuntele vanhat viestit, paina 2
  • toista oma tervehdys, paina 4
  • tallenna oma tervehdys, paina 5
  • poista oma tervehdys, paina 6
  • lopeta puhelu, paina *
  • toista tämä valikko, paina 0

Tallenna oma tervehdys, paina 5

Äänitä tervehdys äänimerkin jälkeen, ja paina 0

         1. Toista oma tervehdys, paina 4

         2. Poista oma tervehdys, paina 6

         3. Lopeta puhelu, paina *