Perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö

Koulutuskeskus Sedun opettajat, opot ja opiskelijat tekevät monipuolista ja tiivistä yhteistyötä perusopetuksen yläkoulujen kanssa.
- vuosisuunnitelma laaditaan toukokuussa
- Seinäjoen lyseon ja yhteiskoulun pyöräilypäivät Seinäjoen opetuspisteisiin syyskuussa
- perusopetuksen vierailut eri opetuspisteissä lokakuussa
- täsmäpäivät perusopetuksen 9-luokkalaisille tammi-helmikuussa
- ATT8-päivät perusopetuksen 8-luokkalaisille keväällä


sedu_jakoviiva.png

Koulutuskeskus Sedun Täsmäseminaari 11.2.2009

Seminaarilaisten palautetta alkuvuoden 2009 täsmäpäivistä

Hyvää: 
- raikas tuulahdus omaan työhön
- täsmäläisten kautta tiedostaa ammatilliseen koulutukseen tulevien opiskelijoiden lähtötason
- täsmäläiset innostuneita ja tiedonhaluisia
- omat opiskelijat huomaavat omien taitojensa kehittymisen täsmäläisiin verrattuna
- keskeyttäminen ja alan vaihto vähenevät
- positiivinen ja realistinen kuva jäänyt opiskelijalle
- saadaan opiskelijoita
- jo meillä opiskelevat kaverit kutsuvat katsomaan koulua
- saadaan opiskelija, jolla on helpompi aloittaa eka opiskelupäivä
- talo on jo tuttu
- pitkät perinteet; hyvää yhteistyötä perusopetuksen kanssa
- useimmiten palaute myönteistä
- oppilaiden innostus ja kiinnostus
- sisääntulevilla ei motivaatio-ongelmia
- omat opiskelijat ylpeänä ja innolla esittelevät meidän osastoa
- motivoituneita oppilaita
- käytännön työt mieluisia
- innokkuus
- tutor-toiminta
- potentiaalisia hakijoita
- ennakkoasenteiden muuttuminen alaa kohtaa

Ikävää:
- alan mukainen vaatetus
- täsmäpäiväläisten saapuminen pitkin päivää, eri aikoihin
- heti aamusta jaetaan työt sekä esivalmistelut, jos tämä saapuu esim. vasta 10.00, hän jää todellisuudesta paitsi
- aikataulu samaan aikaan aamulla
- ei toimi markkinointihenkisesti, vaan vasemmalla kädellä
- ATT8:t, täsmäpäivät, muut koulujen oppilasvierailut, vaihtarit: 10-20 % koulupäivistä; onko oikein?
- tutoroppilaan jaksaminen
- tehtävät työt
- aika vs. vaikeustaso
- täsmien lukumäärän tippuminen ei ongelma, jos hakijamäärä pysyy samanlaisena
- sijoitusryhmän käytös!
- tutustujien häiriköinti
- raaka-aineet hankittu, päivä suunniteltu, opettaja hankittu, sitten täsmäläinen ei saavukaan!
- jättää tulematta
- listat liian myöhään, poissaoloista tiedot ajoissa, sovitusta alasta pidetään kiinni
- viime hetken muutokset
- opiskelija ei välttämättä pääse haluamalleen alalle, lukujärjestystä ei ole ehditty ”muokata”
- tieto kuljetuksista ja tulijoista aikaisemmin
- Onko ATT8 hyödyllinen? Panostus ysiluokkalaisiin! Kaseilla haku vielä niin kaukana.
- ylimääräinen työpaine opettajalle (ryhmät muutenkin jo isot)
- osaston lukujärjestys ei valmis samaan aikaan kuin täsmäkalenteri
- työturvallisuus
- ajan ja resurssien puute … joskus
- resurssin puute
- resurssit

Kehitettävää:
- selkeä ohjeistus termeistä ATT8 ja täsmäpäivä perusopetukselle ja amm.opettajille
- tiedotusta yläkoulujen opoille
- yläkoulun ohjaus; oikea oppilas oikealle alalle
- ”Täsmäpäivä opoille”
- markkinointi -> opot? (perusopetus)
- informaatio: selkeyttää tiedotusta
- joka alalta omat ohjeet varustuksesta esim. kengät. Huom! työturvallisuus.
- joka alalta omat käyttäytymis- ja toimintaohjeet
- täsmäoppilaiden taustoja (tarvittaessa) etukäteen tietoon
- ei päällekkäisiä tiedotuksia useilta ihmisiltä
- täsmäläisten saapumisesta voitaisiin ilmoittaa aikaisemmin
- tieto ajoissa päivän suunnittelua varten
- täsmäoppilaasta etukäteistietoa (lomake)
- tulevien ysiläisten toiveet täsmäpäivän sisällöstä tiedoksi
- perusasteelta: erityisruokavalioiden ilmoittaminen jää usein viime tinkaan
- työssäoppimisohjaajan resurssi ”täsmään”
- lisää kouluja täsmään (Virrat, Alavus)
- ei jakson alkuun eikä loppuun
- vakioajat saapumiselle; kuljetukset – haku ei pitäisi olla ongelma!
- päivä alkaa klo 8.00
- aikataulutus tarkaksi; kaikkien saavuttava yhtä aikaa
- opetukseen mukaan ottaminen
- mielenkiintoisen ohjelman toteuttaminen
- tutorien preppaus
- tutoreille koulutusta asiasta, kasilaisille tietopaketti koko Sedusta hautumaan
- yhtenäinen kansio, palaute päivän jälkeen. Nyt meillä omat, saisko yhtenäisen? Intraan heti kooste palautteesta
- jälkihoito?
- testauksia miten eri työkokemukset milloinkin toimii

ATT8-palaute 2010
Täsmäpäivät, yhteenvedot
Esitykset
ATT8 päivän ohjelma