Imagotutkimus

Imago on mielikuva, jonka ihminen koostaa tiedoista, asenteista, kokemuksista, uskomuksista ja tuntemuksista.

Imagotutkimus on tehty Koulutuskeskus Sedun henkilöstölle ja opiskelijoille.

Tutkimuksissa on myös selvitetty, miten organisaation, opetuspalvelun laatu koetaan.

Tulokset