Koulutuskeskus Sedun työryhmät lv. 2013 - 2014

Koulutuskeskus Sedussa toimii lv 2013 - 2014 allaolevat työryhmät.
Työryhmillä on omat Sharepoint-sivunsa, joihin pääset klikkaamalla työryhmän nimen linkkiä. Sivuistoilla näkyy työryhmien jäsenet. Työryhmiin nimetyt jäsenet löytyvät myös oikeasta palkista: Koulutuskeskus Sedussa lukuvuodeksi 2013 - 2014 nimettävät työryhmät.

Aikaisempien vuosien työryhmät löytyvät vasemmalta alavalikosta.

Työryhmien yhteinen aloituspäivä oli keskiviikkona 21.8.2013, välitilinpäätöskokous pidettiin 18.12.2013 ja tilinpäätöskokous oli 21.5.2014. Kokousten muistiot löytyvät oikeasta sivupalkista.


Sedun työryhmissä (lv 2013 - 2014) parhaillaan kehitteillä olevat asiat löydät alta työryhmittäin (linkit vievät sharepointiin).
Työryhmät tiedottavat toiminnastaan myös kuukausittain ilmestyvässä Sedu kehittää ja kehittyy -uutiskirjeessä.

 Työryhmä (linkki Sharepointiin)  Työryhmän sähköpostiosoite
Asuntolaohjaajat sedu-asuminen
Opinto-ohjaajat sedu-opot
Kuraattorit sedu-kuraattorit
Ammattiohjaajat sedu-ammattiohjaajat
Taloussihteerit koordinoivat taloussihteerit, sedu
Henkilöstösihteerit henkilöstösihteerit
Opintosihteerit sedu-opinto- ja toimistosihteerit
Opiskelijafoorumien koordinaatioryhmä sedu-opiskelijafoorumien koordinaatioryhmä
Viesmar (viestintä ja markkinointi) sedu-viesmar
Erityisopetusvastaavat sedu-erva
Kv-vastaavat sedu-kv
Yrittäjyysvastaavat sedu-yrittäjyysvastaavat
Ops-vastaavat = Sedu-peda sedu-peda
Kestävä kehitys (ky-tasoinen ryhmä)
sedu-kestävä kehitys
Oppilaitosturvallisuus sedu-oppilaitosturvallisuus
Opiskelijahyvinvointi sedu-opiskelijahyvinvointi
Materiaalit
Työryhmien jäsenet lv 2013-2014