Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnustamisella vältämme opintojen päällekäisyyttä ja pyrimme lyhentämään opiskeluaikaa. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot ja ammattiosaamisen näytöt tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voimme opiskelijalle lukea hyväksi tai korvata tutkinnon yhteisiä ja ammatillisia pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja.