Opiskelijafoorumit ja Fokus

Opiskelijafoorumit

Jokaisessa opetuspisteessä toimii opiskelijafoorumi. Foorumien tavoitteena on opiskelijoiden kuunteleminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantaminen sekä viestinnän tehostaminen.

Opiskelijafoorumi kokoontuu opetuspisteissä säännöllisesti. Foorumissa on mukana opiskelijoiden keskuudestaan valitsemat edustajat.

Opiskelijafoorumi käsittelee kokouksissaan kaikkia opiskelun arkeen liittyviä asioita, joita voivat olla esimerkiksi tilat ja viihtyvyys, tapahtumat, kilpailut, savuttomuus, arviointiasiat, työturvallisuus ja opiskelijakunnan asiat.

Tapaamisista tehdään aina muistiot, jotka ovat opiskelijoiden luettavissa intrassa.

Opiskelijafoorumien edustaja voidaan valita myös Fokuksen jäseneksi.

Fokus

Fokus koostuu Sedun opiskelijoista. Jokaisesta opetuspisteestä valitaan edustaja Fokukseen. Fokus kokoontuu säännöllisesti ja sen tavoitteena on saada nuorten ääni kuuluviin sekä parantaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan omiin opintoihinsa. Fokuslaiset ovat myös mukana järjestämässä tapahtumia koko Koulutuskeskus Sedun opiskelijoille.

Fokuksen olemassaolo perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Opiskelijakunnan tehtävänä on lain mukaan edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä.


Katso lisää Koulutuskeskus Sedun nettisivuilta
Lisätietoa