Opinnäyte

Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opinnäytteeseen voi sisältyä kirjallinen raportti, jonka laatimiselle opiskelija voi saada tukea äidinkielen valinnaisella opintojaksolla Opinnäytteen raportointi.

Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan ja innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään.

Opinnäyte liittyy ammatilliseen tutkinnon osaan opiskelijan opiskelusuunnitelman mukaan.