Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja
 
Työtehtävät:

rakennusten sähköasennuksia tekevissä urakointiliikkeissä:
- uudis- ja korjausrakennuskohteiden sähkö- , tele- ja LVI-järjestelmien sähköasennustyöt sekä käytössä olevien järjestelmien ja erilaisten sähkökoneiden ja -laitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyöt

sähkön tuotanto- tai jakelulaitoksessa:
- sähköasema-asennukset, ilmajohto- ja maakaapelityöt, ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennukset

työt teollisuuslaitoksissa:
- sähkönjakelujärjestelmät, tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmät, tuotantokoneiden ja -kojeiden asennukset sekä käytön opastus

- myyntitehtävät tai itsenäisenä yrittäjänä toimiminen

- uudis- ja korjausrakennuskohteiden sähkö- , tele- ja LVI-järjestelmien sähköasennustyöt sekä käytössä olevien järjestelmien ja erilaisten sähkökoneiden ja -laitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyöt- sähköasema-asennukset, ilmajohto- ja maakaapelityöt, ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennukset- sähkönjakelujärjestelmät, tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmät, tuotantokoneiden ja -kojeiden asennukset sekä käytön opastus- myyntitehtävät tai itsenäisenä yrittäjänä toimiminen

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja

Työtehtävät:

- prosessiteollisuudessa (elintarviketeollisuus, viljanjalostus jne.) tai kappaletavara-automaatiota (kuljettimia ja automaatiolaitteita) käyttävässä tai valmistavassa teollisuus- tai vientiyrityksessä kotimaassa tai ulkomailla

- yrityksissä ja sähköasennusliikkeissä, jotka toimittavat ja asentavat vesi- ja voimalaitosratkaisuja tai kiinteistön automaatiojärjestelmiä ja rakennusten sähköasennuksia