Valmentautuminen ulkomaanjaksoille

Ulkomaanvaihtojaksolle lähtevät opiskelijat osallistuvat kieli- ja kulttuurivalmennukseen sekä ammatilliseen valmennukseen.

Kieli- ja kulttuurivalmennuksen ohjaamisesta vastaa yksikön kv-vastaava ja ammatillisesta valmennuksesta ulkomaanjaksoa ohjaava opettaja omalta koulutusalalta.

Valmennuksen suorittaminen on edellytys vaihdon rahoitukselle. Valmennuksen eteneminen todennetaan jokaisen opiskelijan kohdalta Valmentautuminen ulkomaanjaksolle -lomakkeelle. Tärkeää on, että opiskelija myös allekirjoituksellaan vahvistaa valmennuksen toteutumisen.

Get Set, Ready and Go -opinnot Lakeusmoodlessa

Ulkomaan opintojaksolle lähtevät opiskelijat suorittavat Get Set, Ready and Go -valmennuksen. Opintojakso löytyy Lakeusmoodlesta osoitteesta: https://moodle.epedu.fi/opinlakeus/login/index.php. Lakeusmoodleen kirjaudutaan samoilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla kuin Sedun sähköpostiin. Kurssiavain on kv2014.

Opintojen aikana tutustutaan kohdemaan kulttuuriin, vaihdon käytännön järjestelyihin sekä valmistaudutaan kertomaan omasta kotimaasta.

Opintojen pääasiallinen työtapa on opiskelijan itsenäinen, Moodlessa toteutuva opiskelu: tiedonhankinta, oppimistehtävät, verkkokeskustelu, ja itsearviointi. Oppimisen ohjausta, tukea ja arviointia antaa yksikön kv-vastaava henkilökohtaisilla palautteilla.

Get Set, Ready and Go -valmennus on yhden opintoviikon laajuinen. Kurssi kerryttää Kansainvälisyyden Oma polku -opintoja.