Valmentautuminen ulkomaanjaksoille

Ulkomaanvaihtojaksolle lähtevät opiskelijat osallistuvat kieli- ja kulttuurivalmennukseen sekä ammatilliseen valmennukseen.

Kieli- ja kulttuurivalmennuksen ohjaamisesta vastaa yksikön kv-vastaava ja ammatillisesta valmennuksesta ulkomaanjaksoa ohjaava opettaja omalta koulutusalalta.

Valmennuksen suorittaminen on edellytys vaihdon rahoitukselle. Valmennuksen eteneminen todennetaan jokaisen opiskelijan kohdalta Valmentautuminen ulkomaanjaksolle -lomakkeelle. Tärkeää on, että opiskelija myös allekirjoituksellaan vahvistaa valmennuksen toteutumisen.

Get Set, Ready and Go -opinnot Lakeusmoodlessa

Ulkomaan opintojaksolle lähtevät opiskelijat suorittavat Get Set, Ready and Go -valmennuksen. Opintojakso löytyy Lakeusmoodlesta osoitteesta: https://moodle.epedu.fi/opinlakeus/login/index.php. Lakeusmoodleen kirjaudutaan samoilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla kuin Sedun sähköpostiin. Kurssiavaimen saa omalta kansainvälisyysvastaavalta.

Opintojen aikana tutustutaan kohdemaan kulttuuriin, vaihdon käytännön järjestelyihin sekä valmistaudutaan kertomaan omasta kotimaasta.

Opintojen pääasiallinen työtapa on opiskelijan itsenäinen, Moodlessa toteutuva opiskelu: tiedonhankinta, oppimistehtävät, verkkokeskustelu, ja itsearviointi. Oppimisen ohjausta, tukea ja arviointia antaa yksikön kv-vastaava henkilökohtaisilla palautteilla.

 

Kriisitilanteita koskeva ohjeistus kansainvälisessä liikkuvuudessa


Kriisitilanteen sattuessa ulkomailla lisähaasteen tilanteeseen tuo vieras kieli ja kulttuuri, jossa tavat reagoida kriisitilanteissa voivat poiketa omasta kulttuurista. Omat turvaverkot sijaitsevat kaukana kotimaassa ja näin kriisitilanteet vaativat erityisen lähestymistavan.

Digitaalinen viestintä on tuonut kansainväliseen kriisiviestintään nopeuden, jolloin viestimään voi joutua ennen kuin tapahtumien kulusta on vielä täytä varmuutta. Kansainvälisten kriisitilanteiden kohdatessa Sedun työntekijää tai opiskelijaa, vastaa ulkoisesta tiedotuksesta kuntayhtymän johtaja/rehtori tai hänen erikseen tehtävään valtuuttama henkilö. Tiedotuksessa kunnioitetaan yksilöä ja huomioidaan eettisyyden vaatimus.


Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ennen ulkomaanjaksoa

• valmennetaan jokainen ulkomaanjaksolle lähtevä opiskelija ja henkilökunnan jäsen jaksolle lähdettäessä
• opastetaan ulkomaanjaksoille osallistuvia noudattamaan työturvallisuuden osalta vähintään Suomessa edellytettävää työturvallisuutta koskevaa ohjeistusta
• puhutaan lähtövalmennuksessa myös mahdollisista kriisitilanteista ja niiden välttämisestä. Ulkoasianministeriön tuottamat matkustussuositukset huomioidaan kohdevalinnoissa ja perehdytyksessä ennen jaksoa.
• annetaan lähtijälle Sedun vakuutusdokumentit sekä tiedotetaan kohdemaan rokotustarpeista.
• ohjeistetaan opiskelijoita matkavakuutuksen sekä kaikkia lähtijöitä eurooppalaisen sairasvakuutuskortin ottamisessa.
• varmistetaan, että matkustusasiakirjat (passi, tarvittaessa viisumi) ovat kunnossa ja ohjeistetaan miten toimia niiden mahdollisesti kadotessa
• ohjeistetaan lähtijää tekemään matkustusilmoitus ulkoasiainministeriön www-sivuilla: https://matkustusilmoitus.fi
• Suomen edustustot ulkomailla:
http://www.formin.fi/ >Edustustot>Suomen edustustot maittain
• ohjeistetaan riskialttiille alueelle matkustaessa lähtijää rekisteröitymään lisäksi suoraan Suomen edustustoon kohdemaassa tai sen lähialueella.
• ohjeistetaan tallentamaan puhelimeen ”ICE” sen läheisen puhelinnumeron kohdalle, jolle haluaa hätätilanteessa soitettavan (in case of emergency=ICE)
• ohjeistetaan selvittämään ja tallentamaan matkapuhelimeen kohteen turvallisuusviranomaisten yhteystiedot sekä kohteessa käytössä olevat hätänumerot.


Toimenpiteet ulkomaanjakson aikana

Kriisien ennaltaehkäisy

• muistutetaan ulkomaajaksolle osallistuvaa opettajaa ja henkilökunnan edustajaa paikallisten tapojen ja uskontojen kunnioittamisesta sekä kohdemaan lakien noudattamisesta.
• ohjeistetaan noudattamaan paikallisten antamia ohjeita turvallisista ja levottomista alueista sekä ulkonaliikkumisajoista
• ohjeistetaan, että ulkona liikkuessa kannatta pitää mukana mahdollisimman vähän rahaa ja arvoesineitä
• ohjeistetaan, että on vältettävä suurten väkijoukkojen kokoontumisia, kuten mielenosoitusten seuraamista lähietäisyydeltä
• ohjeistetaan noudattamaan varovaisuutta alkoholin käytössä, liikenteessä, seksuaalisuhteissa sekä tarttuvien tautien liittyvissä riskeissä.

Kriisin sattuessa
• ohjeistetaan laajan kriisitilanteen, kuten terroriteon sattuessa, noudattamaan paikallisten viranomaisten sekä Suomen ulkoasianministeriön kohdemaan lähetystön ohjeistuksia
• ohjeistetaan ulkomailla olevaa opiskelijaa olemaan heti tilanteen salliessa yhteydessä läheisiin ja oppilaitoksen kansainvälisyysvastaavaan/kansainvälisiin palveluiden yhteyshenkilöön sekä kohdemaassa
• Sedusta ollaan yhteydessä kohdemaassa olevaan opiskelijaan/henkilökunnan jäseneen välittömästi tilanteesta/sen uhasta kuultaessa.


Toimenpiteet ulkomaanjakson jälkeen

• haastatellaan kaikki ulkomaanjaksolta palanneet ja käydään läpi esimerkiksi kulttuurishokkiin liittyviä asioita sekä paluutuntemuksia
• Jos jaksoon on liittynyt kriisitilanne tai sen uhka, toimitaan jälkikäteen annettavan kriisiavun osalta muualla tässä ohjeessa määritellyllä tavalla.

Ulkomaiset opiskelijat ja henkilökunta

• muistutetaan ulkomaisten opiskelijoiden ja henkilökunnan lähettävää organisaatiota matkustusasiakirjojen voimassaolosta sekä tarpeellisesta vakuutusturvasta
• tiedotetaan saapujia alueen sairaanhoitopalveluista, yleisestä hätänumerosta ja siitä, miten saa apua kiireellisissä ja ensiapua vaativissa tilanteissa
• annetaan Sedun henkilökunnan edustajan yhteystiedot ohjeistuksen ja avun tarpeen varalle.
• muistutetaan ICE-numeron tallentamisesta kännykkään.
• muistutetaan Suomen sään aiheuttamista erityispiirteistä liikenteessä (jää, pyöräilykypärän ja pyörälampun käyttö)
• muistutetaan, että kriisin kohdatessa palvelee myös henkilön kotimaan edustusto Suomessa tai lähimmässä maassa:
http://www.formin.fi/ >Edustustot>Ulkovaltojen edustautuminen Suomessa.