Ulkomaanjakson jälkeen

Palatessaan ulkomaanjaksolta opiskelija käy palautekeskustelun kv-vastaavan ja ulkomaanjakson ohjauksest avastanneen opettajan kanssa.

Kv-vastaavan kanssa käydään ulkomaanjaksoon järjestelyjen onnistumiseen liittyvä asiat sekä tarvittava dokumentointi.

Ulkomaanjakson ohjauksesta vastanneen opettajan kanssa selvitetään mm. miten ulkomaanjakson aikana opittu vastasi suunnitelmaa. Oliko jakson aikana mahdollista oppia se mitä suunniteltiin, vai onko tarpeen muokata henkilökohtaista opintosuunnitelmaa opintojen opintojen jatkuessa kotimaassa.

Ohjauksesta vastannut opettaja tarkastaa Europassin liikkuvuustodistukseen kirjatun osaamisen sekä kohdemaasta saadun arvioinnin. Tämän jälkeen hän vie opintoja koskevat tiedot opiskelijan opintorekisteriin.

Mobility tool -raportti

Leonardo da Vinci -apurahan saaneiden opiskelijoidentulee täyttää Moblility tool -raportti. Tunnukset ja tarkemmat ohjeet tulevat opiskelijoiden sähköpostiin. Raportti lähetetään (Lähetä Online / Submit Online) ensin tietokantaan. Sen jälkeen raportti tulee tulostaa, allekirjoittaa ja antaa kv-vastaavalle.
 
Ohje täyttämiseen löytyy viereiseltä palstalta.

Kv-vastaavalle toimitettavat dokumentit

Kun vaihtojakso ulkomailla on ohi, toimittaa jokainen opiskelija yksikkönsä kv-vastaavalle jaksoa koskevia dokumentteja. Ohjeet löytyvät opiskelijan ulkomaanjakson mapista. Mapin sisällysluettelo löytyy viereiseltä palstalta.