Rahoitussopimukset

Ulkomaanjaksojen rahoituksesta tehdään sopimus opiskelijan kanssa vaihtojakson rahoittajan edellyttämällä lomakkeella.

Erasmus+ -ohjelmasta (KA1, Leonardo da Vinci)  rahoitettavien vaihtojaksojen osalta käytetään viereiseltä palstalta löytyvää rahoitussopimuspohjaa.

Muiden kuin Erasmus+ohjelmasta rahoitettavien jaksojen osalta käytössä on toinen viereiseltä palstalta löytyvä lomake: Sopimuspohja muille kuin Leonardo-vaihdoille.

Ellei kumpikaan näistä sovellu käyttötarkoitukseesi, otathan yhteyttä kansainvälisiin palveluihin.

Yksikön kansainvälisyysvastaava esitäyttää rahoitussopimuksen opiskelijan tiedoilla ja toimittaa sen allekirjoitusta varten kansainvälisiin palveluihin yhdessä maksumuistion kanssa (ks. seuraava kappale). 

Miten apuraha maksetaan opiskelijalle?

Apuraha maksetaan opiskelijalle Sedun kehittämis- ja opiskelijapalveluista. Maksua varten laaditaan muistio (viereisellä palstalla malli), johon eritellään oppilaitoksen mahdollisesti suoraan maksamat sekä opiskelijan tilille maksettavaksi jäävä apuraha.

Muistion laati yksikön kv-vastaava ja hän toimittaa sen edelleen kv-toimistolle yhdessä esitäytetyn rahoitussopimuksen kanssa.

Kv-toimistolta maksumuistio toimitetaan taloussihteeri Marjatta Haapalalle maksatusta varten.

Ruokaraha-anomus kansainvälisen työssäoppimisen ajalle

Opiskelijat hakevat omasta yksiköstään ennen vaihtojaksolle lähtöään kansainväliselle jaksolle tarkoitettua ruokarahaa.

Sitoumus apurahan takaisinmaksusta ulkomaanjakson keskeytyessä

Opiskelijat täyttävät ennen ulkomaille lähtöään sitoumuksen apurahan takaisinmaksusta vaihtojakson keskeytymisen varalle.