Opiskelijoiden ulkomaanjaksoa koskevat sopimukset

Opiskelijan ulkomaanjaksosta tehdään sopimus ulkomaisen yhteistyökumppanin, Sedun ja opiskelijan kesken. Sopimusta kutsutaan oppimissopimukseksi eli Learning Agreementiksi.

Learning Agreement laaditaan jokaiselle ulkomaanvaihtojaksolle lähtevälle opiskelijalle. Sopimus tehdään vastaanottavan oppilaitoksen ja/tai yrityksen kanssa. Sopimuksen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:
- kuvaus opiskelijan jo hankkimasta osaamisesta
- ulkomaanjakson oppimistavoitteet
- kuvaus siitä, miten ulkomailla opitun arviointi tapahtuu
- kuvaus siitä, miten ja kenen toimesta opiskelijan ulkomailla oppima arvioitu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa.

Englanninkieliset kuvaukset ammatillisista tutkinnoista (Europass Certificate Supplement) löydät tämän linkin takaa.

Opetussuunnitelmat on saatavissa englanniksi Opetushallituksen www-palvelussa.