Opiskelijoiden ulkomaanjaksoa koskevat sopimukset

Opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta palkattomasta osaamisten hankkimisesta ulkomailla tehdään koulutussopimus (training agreement) ulkomaisen työnantajan, Sedun ja opiskelijan kesken. Training agreement valmistellaan koulutussopimuksen tavoin Wilmassa. Lisätietoja kansainvälisyyspalveluista ja yksikköjen kansainvälisyysvastaavilta.

Ulkomaisella työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta, joka perustuu työsuhteeseen ja josta maksetaan palkkaa, sovitaan oppisopimuksella (Apprenticeship) mikäli oppisopimuksen tekemisen edellytykset täyttyvät.  Ulkomaanjakson osalta oppisopimus voidaan solmia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tarpeen mukaan muilla asianmukaisilla kielillä lähettävän koulutuksen järjestäjän, opiskelijan ja kohdemaan vastaanottavan tahon tarpeiden mukaan.

Learning agreement laaditaan opiskelijan lähtiessä ulkomaanvaihtojaksolle, kun osaamista hankitaan toisessa oppilaitoksessa ulkomailla. Sopimus tehdään vastaanottavan oppilaitoksen kanssa. Sopimuksen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:
- kuvaus opiskelijan jo hankkimasta osaamisesta
- ulkomaanjakson oppimistavoitteet
- kuvaus siitä, miten ulkomailla opitun arviointi tapahtuu
- kuvaus siitä, miten ja kenen toimesta opiskelijan ulkomailla oppima arvioitu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa.

Englanninkieliset kuvaukset ammatillisista tutkinnoista (Europass Certificate Supplement) löydät tämän linkin takaa.

Ennen 1.8.2018 voimaan tulleiden perustutkintojen opetussuunnitelmien perusteet on saatavilla englanniksi Opetushallituksen www-palvelussa.