Ulkomaanjaksojen vakuutusdokumentit

Kaikille ulkomaanjaksoille lähteville opiskelijoille annetaan mukaan seuraavat vakuutusdokumentit:

- General Third Party Liability Insurance
- Accident Insurance - Student Accident

Tämän lisäksi opiskelija tarvitsee voimassa olevan matka- ja vapaa-ajan vakuutuksen. Kv-vastaava varmistaa, että opiskeljalla on sellainen.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti
Kaikkien Euroopan Unionin alueelle opiskelijavaihtoon lähtevien on hankittava Eurooppalainen sairaanhoitkortti. Ohjeet hankintaa löytyvät KELA:n sivuilta, www.kela.fiRokotukset

Euroopan ulkopuolelle suuntautuvat opintojaksot
Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin ulkomaanjaksoihin liittyvät pakolliset rokotukset korvaa oppilaitos. Rokotuskustannukset katetaan mahdollisuuksien mukaan hankerahoituksella tai kustannuksilla kartutetaan hankkeen budjetissa olevaa omarahoitusosuutta.

Opiskelija ohjataan ottamaan yhteyttä oppilaitoksen terveydenhoitajaan, joka selvittää tarvittavat rokotukset. Koululääkäri kirjoittaa reseptit. Opiskelija hankkii rokotukset apteekista ja varaa ajan kouluterveydenhoitajalta pistosta/pistoksia varten. Opiskelija saa kuitteja vastaan rahat takaisin oppilaitoksesta. Kulut tiliöidään hankkeelle (esimerkiksi Intia-verkosto tai KEVA-verkosto).

Eurooppaan suunatuvaut opintojaksot
Opiskelija ohjataan ottamaan yhteyttä oppilaitoksen terveydenhoitajaan, joka selvittää tarvittavat rokotukset. Koululääkäri kirjoittaa tarvittavat reseptit. Opiskelija hankkii rokotukset apteekista ja varaa ajan kouluterveydenhoitajalta pistosta/pistoksia varten. Opiskelija vastaa rokotuskustannuksista.

Terveydenhuoltoalan opiskelijat
Suurentuneen tartuntariskin takia hepatiitti B -rokotteen saavat ilmaiseksi ulkomaille työssäoppimaan lähtevät terveydenhuoltoalan opiskelijat.

Vakuutuslomakkeet