Opiskelijoiden ulkomaanjaksot


Sedun opiskelijat voivat hankkia osan tutkinnon edellyttämästä osaamisesta ulkomailla. Ulkomaan jakso kerryttää oman ammattialan osaamisen lisäksi ainakin kielitaitoa, vieraiden kulttuurien tuntemusta, sitkeyttä, ongelmanratkaisutaitoja, ...muutaman asian nimetäkseen. Luottamus itseen ja omana osaamiseen kasvaa. Nämä ovat oleellisia taitoja siirryttäessä opintojen jälkeen työelämään.

Ulkomailla tapahtuvien opintojen toteuttamisessa avustaa yleensä kohdemaassa oleva yhteistyöoppilaitos, joka tuntee olosuhteet ja jolla on kokemusta ja paikallistuntemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännön organisoinnissa. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa. Vaihto voi olla myös opiskelua partnerioppilaitoksessa. Jokaisella alalla on omat yhteistyökumppaninsa. Sedulla on yhteistyökumppaneita useimmissa Euroopan maissa, Ugandassa, Tansaniassa, Nepalissa ja Japanissa.

Näiltä sivuilta löydät opiskelijoiden ulkomaanjaksojen hallintoon liittyvät dokumentit luokiteltuna ja ohjeistettuna seuraavasti:

  1. Hakeminen
  2. Rahoitus
  3. Oppimissopimus
  4. Arviointi
  5. Vakuutukset
  6. Oppilaitosten välinen yhteistyösopimus
  7. Valmentautuminen ulkomaanjaksolle
  8. Ulkomaanjakson jälkeen