Opiskelijoiden ulkomaanjaksot


Koulutuskeskus Sedun opiskelijat voivat suorittaa osan tutkintoon kuuluvista opinnoistaan ulkomailla. Ulkomaan jakso kerryttää oman ammattialan osaamisen lisäksi kielitaitoa sekä vieraiden kulttuurien tuntemusta. Monelle nuorelle kyseessä on ensimmäinen pidempi jakso erillään perheestä ja jakson aikana kehittyvät sitä kautta monet muut elämän varrella tärkeät taidot, kuten oma-aloitteisuus ja selviytymistaidot.  Luottamus itseen ja omana osaamiseen kasvaa. Nämä ovat oleellisia taitoja siirryttäessä opintojen jälkeen työelämään.

Ulkomailla tapahtuvien opintojen toteuttamisessa avustaa yleensä kohdemaassa oleva yhteistyöoppilaitos, joka tuntee olosuhteet ja jolla on kokemusta ja paikallistuntemusta työssäoppimisjakson ja käytännön asioiden organisoinnissa. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa. Vaihto voi olla myös opiskelua partnerioppilaitoksessa. Jokaisella alalla on omat yhteistyökumppaninsa. Koulutuskeskus Sedulla on yhteisytökumppaneita useimmissa Euroopan maissa.

Näiltä sivuilta löydät opiskelijoiden ulkomaanjaksojen hallintoon liittyvät dokumentit luokiteltuna ja ohjeistettuna seuraavasti:

  1. Hakeminen
  2. Rahoitus
  3. Oppimissopimus
  4. Arviointi
  5. Vakuutukset
  6. Oppilaitosten välinen yhteistyösopimus
  7. Valmentautuminen ulkomaanjaksolle
  8. Ulkomaanjakson jälkeen