Kotikansainvälisyys

Ammattiin opiskelu kasvattaa kansainvälistä osaamista myös ilman ulkomaanjaksoja, sillä kansainvälisyys on Sedussa kaikkien oikeus. Valitsemalla opintoihisi kansainvälisiä sisältöjä, voit kerryttää kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista niin omaan alaasi, eri kulttuureihin kuin kielitaitoonkin liittyen. Työelämään siirtyessäsi tästä osaamisesta on hyötyä!

Minun maailmankansalaisuuspolkuni

Sedussa voit valita paikallisesti tarjottavan valinnaisen tutkinnon osan: Maailmankansalaisuus. Tutkinnon osan sisältöjä ovat kehitysyhteistyö, globaalikasvatus, vapaaehtoistyö, terveysturvallisuus sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso joko kotimaassa tai ulkomailla. Toiminta kansainvälisyystutorina Kansainvälisyystutorit toimivat eri maista tulevien vaihto-opiskelijoiden ohjaajina. Kansainvälisyystutorit auttavat vaihto-opiskelijoita tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen ja eteläpohjalaisen elämäntapaan, maan kulttuuriin ja vastaanottavaan oppilaitokseen. Kansainvälisyystutorit toimivat yhteistyössä kansainvälisyysvastaavien kanssa.


Kansainväliset opiskelijat ja opettajat kansainvälisyysosamisen voimavarana

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja opettajien vastaanottaminen tukee kotikansainvälistymistä yksikössä. Eri alojen opettajien toivotaan mahdollisuuksien mukaan ottavan kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia vierailulle omiin ryhmiin. Vaikuttavuus lisääntyy, kun kansainvälisille opiskelijoille mahdollistetaan osallistumien opetukseen omien opiskelijoiden rinnalla pienempiä aikoja. Voit toivottaa kansainvälisen vaihto-opettajan tervetulleeksi vierailemaan ja opettamaan rinnallasi. Samalla täytyy opetussuunnitelmien perusteiden sisältämä tavoite kansainvälisyyden sisältymisestä opetussuunnitelmaan ja opetukseen.

Tavoitteena on, että jokainen Sedun yksikkö ottaa vastaan vähintään yhden ryhmän kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia lukukaudessa. Yksiköihin perustetaan/on jo perustettu kotikansainvälisyystiimi, joka vastaa kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja opettajien sijoittumisesta yksikköön. Tiimi muodostetaan koulutuspäällikön ja yksikön kv-vastaavan johdolla. Tiimin jäsenet koostuvat henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita integroimaan vaihto-opiskelijoita/opettajia opetukseensa ja vastaamaan kansainvälisten opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta.

Kotikansainvälistymistä tutorina

Kansainvälisyystutorit (kv-tutorit) toimivat eri maista tulevien vaihto-opiskelijoiden tutorina. Kv-tutorit auttavat ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen ja eteläpohjalaisen elämäntapaan, maan kulttuuriin ja meihin :)  Kansainvälisyystutorit toimivat yhteistyössä oman yksikön kansainvälisyysvastaavan kanssa.

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorointi antaa hyvän mahdollisuuden kehittää omaa kielitaitoa, verkostoitua uusien ihmisten kanssa sekä kotikansainvälistyä. Kv-tutorin tehtävät kartuttavat taitoja, joista on hyötyä työelämässä. Näitä ovat esim. esiintymistaidot, ongelmanratkaisukyky, valmius toimia erilaisissa tilanteissa ja käytännön kielitaito.

Verkko-opintoja yhteistyössä kansainvälisen kumppanin kanssa

Verkko-opinnot on yksi hyvä tapa tukea kansainvälisyysosaamista ja tuoda kontaktit eri kulttuureista tuleviin opiskelijoihin kaikkien ulottuville.

Sedu tekee kansallisesti yhteistyötä globaalikasvatuksen, vapaaehtoistyön ja kehitysyhteistyön teemoja koskevan verkko-opintotarjonnan kehittämiseksi Omnian, Vaasan ammattiopiston ja Helsingin Diakoniaopiston kanssa. Samalla selvitetään yhteistyömahdollisuuksia näistä teemoista alueen lukioiden kanssa.