South Ostrobothnia Works - SOWorks   

Hankkeessa eteläpohjalaiset ammatillisen koulutuksenjärjestäjät muodostavat verkoston kansainvälisen opiskelija- ja henkilökunnan vaihtojen tekemiseksi. Hanketta koordinoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja partnereita ovat Suupohjan ammatti-instituutti, Järviseudun ammatti-instituutti, Suomen Yrittäjäopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Lapuan kristillinen opisto. Osa toimijoista on kokeneita ja omaa laajat yhteistyöverkostot, osa toimijoista on käynnistämässä kansainvälistä liikkuvuutta.  Verkoston myötä verkoston oppilaitokset pystyvät jakamaan osaamista keskenään.

Hanke pohjautuu Sedun aiemmissa ECVET-liikkuvuushankkeissa  (Sedutop, Sedutop II, Sedutop III, Seduworks) ja Transfer of Innovation -hankkeissa (Developing ECVET in Practice) tehtyyn kehittämistyöhön.

SOWorks-hankkeella haetaan myös konkreettista alueellista vaikuttavuutta näiden hankkeiden tuloksille. Kaikissa oppilaitoksissa kansainvälinen osaaminen ymmärretään keskeisenä osaamistarpeena työelämässä. Hanke saavuttaa tavoitteensa, jos sen päättyessä kaikissa verkoston oppilaitoksissa tapahtuu kansainvälistä työelämän tarpeisiin vastaavaa kansainvälistä liikkuvuutta ECVET-periaattein.

Hankkeessa toteutetaan 102 nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen tutkinto-opiskelijan ulkomaan työssäoppimisjaksoa sekä opettajien, kouluttajien ja yrittäjien täydennyskoulutusjaksoa. Yhteistyömaina ovat Itävalta, Tanska, Viro, Tsekki, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Malta, Hollanti, Irlanti, Puola, Slovenia, Espanja, Portugal ja UK. Opiskelijoiden jaksot kestävät 4-8 viikkoa. Poikkeuksena ovat ammattistartin kahden viikon jaksot. Opettajien/kouluttajien/yrittäjien jaksot kestävät kolmesta päivästä kahteen viikkoon.

Budjetti: 161 799 €

Hankkeen kesto: 1.6.2015- 31.5.2017

Yhteyshenkilöt: Kirsi Lounela, Juha Riippi

Seduworks                                       Erasmus + logo.jpg

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Erasmus+ rahoitusohjelmasta rahoitettava Seduworks -hanke mahdollistaa yhteensä 122 ulkomaanjaksoa. Vaihtoon voivat hakeutua sekä opiskelijat että henkilökunnan edustajat. Ulkomaan jaksojen kestoista ja kohdemaista saa lisätietoja Sedun kansainvälisistä palveluista sekä yksikköjen kansainvälisyysvastaavilta. Muutoksena aiemman rahoitusohjelman hankkeisiin on, että myös vastavalmistuneet voivat osallistua jaksoille. Ulkomaan jakson on käynnistyttävä ennen kuin valmistumisesta on kulunut vuosi.

Budjetti: 188 718 euroa

Hankkeen kesto: 6/2014 - 5/2016

Yhteyshenkilö: Kirsi Lounela