Ulkomaanjaksojen tavoitteita ja kokemuksia

Vuosittain Sedun henkilökuntaa osallistuu ulkomaanjaksoille useiden eri kansainvälisten hankkeiden puitteissa. Liikkuvuusjaksojen aikana voidaan esimerkiksi valmistella opiskelijavaihtoja, kehittää omaa osaamista ja tutustua kohdemaan kumppaniorganisaation työelämäkumppaneihin. Sedussa vaihdot toteutetaan ECVET-periaattein:  
- opiskelijaliikkuvuuksien oppimistavoitteiden määrittely
- ulkomailla opitun dokumentonti
- kohdemaassa tapahtuva arviointi ja sen dokumentointi
- vaihtojen käytännön järjestelyt.

Strategisten kehittämishankkeiden (Erasmus+ KA2) teemoja ovat mm. opetushenkilökunnan pelillisyysosaaminen, turva-alan monikulttuurisuusosaaminen, metsätalous sekä opiskelijoiden henkilökohtainen brändäys työelämään hakeuduttaessa.

Lue Marja-Terttu Viitalan työelämäyhteistyön kehittämisjaksoa koskeva raportti Maltalta syksyltä 2017 tästä linkistä.