Strategiatyö Koulutuskeskus Sedu ja Sedu Aikuiskoulutus

Mission, vision, toiminta-ajatuksen ja strategisten päävalintojen määrittely sekä nykyarvojen arviointi (onko tarve uudistaa vai päivittää tulkintaa).

Vaiheet ja aikataulut:

1. Sedun johtoryhmien yhteinen ”kick off” 5.9.2012

2. Strategiaprosessin esittely ja hyväksyttäminen johtokunnille 9/2012

3. Kick off -tilaisuus henkilökunnalle 11.10.2012 klo 8.00 – 9.00

4. Webropol-kysely Sedun henkilöstölle sekä keskeisille, ulkoisille sidosryhmille; viikot 43 ja 44
- tavoitteena kuulla henkilökuntaa ja mahdollistaa henkilöstön osallistuminen
- tavoitteena kuulla keskeisiä, ulkoisia sidosryhmiä (mm. työ- ja elinkeinoelämä, ylläpitäjäkunnat, E-P:n liitto)
- mahdollistetaan myös opiskelijoiden osallistuminen
- nykyisen strategian arviointi ja näkemykset tulevaisuudesta

5. Sedun laajennettujen johtoryhmien (ml. YPAn edustajat) strategian yhteinen valmistelupäivä 22.11.2012
- keskeisen ennakointimateriaalin yhteen koonti ja tulkinta
- henkilökunnan ja sidosryhmien näkemysten hyödyntäminen
- nykytila-analyysi
- visiointia, katse tulevaisuuteen, strategian raamit ja painopisteet

6. Henkilökunnan työpajat - aamupäivä 11.12.2012
- henkilöstö voi vielä kommentoida vaiheen 5 aikaansaannoksia
- 11.12. tilaisuuteen osallistuu Sedu Aikuiskoulutuksen henkilöstö sekä Koulutuskeskus Sedusta johtajat, koulutuspäälliköt sekä osaamis- kehittämis- ja tukipalvelujen päälliköt
- Koulutuskeskus Sedun yksiköissä henkilökunnan työpajat (n. parin tunnin tilaisuus) toteutetaan yksiköiden koulutuspäälliköiden vetäminä joulukuussa 11.12. tilaisuuden jälkeen, koulutuspäälliköt tiedottavat tarkemmat ajankohdat henkilöstölleen,
vastaava tilaisuus toteutetaan myös Sedun toimistolla

7. Johtokuntien strategiatyöpaja/seminaari 13.12.2012

8. Sedun johtokuntien ja laajennettujen johtoryhmien yhteinen strategiailtapäivä 1/2013
- johtokunnilla vielä mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen
- työn yhteenveto

9. Strategian vienti hyväksyttäväksi luottamushallinnolle (johtokunta, yhtymävaltuusto, -hallitus) 2 - 3 /2013

10. Koulutuskeskus Sedun ja Sedu Aikuiskoulutuksen talokohtainen
strategiatyö 3 - 5/2013

- Koulutuskeskus Sedun ja Sedu Aikuiskoulutuksen tarkempi strategian laadinta
- tehdään laajennetussa johtoryhmässä (molemmissa taloissa)