Valmistavat ja valmentavat koulutukset jatkossa

OPH TIEDOTE 47/2013
4.6.2013
http://www.oph.fi/download/150837_ALPE_tiedote040613.pdf

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen

Vuonna 2014 perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen sekä maahanmuuttajien lukioon valmistavaan koulutukseen haetaan yhteisenä hakuaikana.

Hakija voi hakea yhdellä hakulomakkeella enintään kolmeen hakutoiveeseen. Haku avataan kesäkuun puolessa välissä yhteishaun valintojen tulosten julkistamisen jälkeen. Valintojen tulokset julkistetaan hakijoille perusopetuksen valmistavien koulutusten osalta elokuun alkupuolella.

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/hanketietoa/ammatilllisen_ja_lukiokoulutuksen_seka_perusopetuksen_jalkeisen_muun_yhteishakuun_kuulumattoman_koulutuksen_haku_ja_valintapalvelu/muu_koulutus

"Hakuaika perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus) on 16.6.-25.7.2014. Hakuaika päättyy 25.7.2014 klo 15.00.

 Erityisopetuksena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin sekä valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen haetaan suoraan oppilaitoksiin vielä vuonna 2014. Jatkossa myös erityisopetuksena järjestettävään koulutukseen on tarkoitus hakeutua yhteisen haun kautta."

Kotitalousopetus, Sedu-Spurtti

Vuodesta 2015 lähtien perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakuun tulee mukaan myös kotitalousopetus sekä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 1 – koulutus.

Valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen hakeudutaan suoraan oppilaitokseen vielä vuonna 2014.

Vuodesta 2015 lähtien erityisopetuksena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin sekä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2 –koulutukseen hakeudutaan yhteisenä hakuaikana. Hakija voi hakea yhdellä hakulomakkeella enintään viiteen hakutoiveeseen.

Koulutuskuvaukset Opintopolkuun

OPH-ohje 14.6.2013
Opintopolku > Käyttöönotto
http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/kayttoonotto/ohjeet

http://www.oph.fi/download/150353_2014_koulutustarjonta_3_.pdf

Vuoden 2014 koulutustarjonnan päivitys Opetushallituksen Opintopolku-palveluun

6.2 Nuorten ammatillinen koulutus

Yhteishakuun kuulumaton ammatillinen koulutus

"Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä Opintopolkuun myös yhteishakuun kuulumaton ammatillinen koulutus. Yhteishakuun kuulumattomaan ammatilliseen koulutukseen haetaan erillishauilla suoraan oppilaitoksiin. Yhteishakua ei käytetä haettaessa vieraskieliseen ammatilliseen koulutukseen tai erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen."

6.3 Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus

Koulutuksen järjestäjän on päivitettävä Opintopolkuun perusopetuksen jälkeiset valmistavat koulutukset.
- ammmatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
- maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus
- valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

Syksyllä 2014 alkavaan ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen haetaan yhden haun kautta yhtenä hakuaikana kesällä 2014.

Valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen haetaan erillishaulla suoraan oppilaitokseen.