Oppijan palvelut

Vastuu kuvauksista

  • koulutuspäällikkö vastaa opetuspisteiden kuvausten sisällöistä
  • koulutuspäällikkö ja ops-vastaava vastaavat koulutuskuvausten sisällöistä

Kuvausten laatiminen

opetuspisteen kuvaus on hyvä tehdä yhteistyössä:
- koulutuspäälliköllä on yleiskäsitys opetuspisteen nykyisistä ja tulevista vahvuuksista
- opolla on paras tieto esteettömyydestä ja oppimisen tukitoimista sekä opiskelijan eduista
- opettajilla ja toimisto- ja opintosihteerillä on käytännön tietoa korostettavista asioista

Aikataulu

Syksyllä 2014 alkava koulutus:
- koulutustarjontatiedot aloituspaikkoineen viimeistään 30.9.2013
- ”jos koulutuksenjärjestäjä päättää perua kevään yhteishaussa olevan koulutuksen, peruminen on tallennettava Opintopolku-palveluun viimeistään 19.2.2014”

- Yhteishaku 24.2.–14.3.2014 klo 15.00
- Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet 22.4.–23.5.2014

- pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sekä kielikokeiden tulokset talletettava Opintopolkuun viim. 27.5. klo 16.15
- harkintaan perustuvan valinnan päätökset viim. 27.5. klo 16.15
- koulutuksen järjestäjän tarkastettava ja tarvittaessa päivitettävä yhteishaussa käyttämänsä aloituspaikkojen määrät viim. 27.5. klo 16.15

- tieto opiskelijaksi valituille alkaen 12.6.2014
- opiskelupaikan vastaanottaminen viim. 26.6.2014
- lisähakuja saa järjestää aikaisintaan 16.6.2014

Muutoksia tarjontaan

Ammatillinen perustutkinto sekä lukio
Nykyisessä haku- ja valintajärjestelmässä koulutuksen järjestäjä on voinut luoda
hakukohteita, jossa hakija hakee suoraan opiskelemaan ns. kaksoistutkintoon:
tiettyyn ammatilliseen perustutkintoon sekä lukiokoulutukseen.

On hakijan oikeusturvan kannalta tärkeää, että hakijan ei tarvitse tehdä sitovia päätöksiä usean tutkinnon suorittamisesta jo koulutukseen hakeutumisvaiheessa. Jatkossa ei ole enää ole mahdollista luoda ”ammatillinen perustutkinto sekä lukio” – hakukohteita.

Koulutuksen järjestäjät voivat edelleen tarjota ja markkinoida lukion ja yo-tutkinnon
suorittamismahdollisuutta hakijoille, jotka hakevat ammatilliseen koulutukseen.

Er-pohjaiset ammatilliset perustutkinnot
Nykyisissä järjestelmissä koulutuksen järjestäjä on voinut luoda hakukohteita, jotka
on suunnattu erityistä tukea tarvitseville hakijoille, vaikka koulutuksen järjestäjällä ei
ole ollut lupaa erityisopetuksen järjestämiseen erityisenä koulutustehtävänä.
Koulutuksen järjestäjillä on ollut hakukohteina er-pohjaisia koulutuksia, joiden opetus
on toteutettu pienryhmissä.

Edellä mainittu asetus, jossa hakukohteista säädetään, ei anna mahdollisuutta rajata tarjolla olevaa koulutusta tietyn pohjakoulutuksen omaaville tai erityis-ryhmille. Myöskään opiskelijaksi ottamisen perusteissa ei ole annettu mahdollisuutta valita tietyn kohderyhmän hakijoita eri kiintiössä.

Tämän vuoksi jatkossa er-pohjaisia koulutuksia ei ole mahdollista tarjota erillisinä
hakukohteina yhteishaussa. Käytännössä hakukohteet ovat joko pk-pohjaisia tai yo-pohjaisia.

Koulutuksen järjestäjät voivat edelleen järjestää erityisiä opetus- ja
opiskelijahuollon palveluja tarvitsevan opiskelijan opinnot opiskelijan tukipalvelujen
tarve huomioon ottaen, jolloin erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan
järjestää opetus esim. erillisessä pienryhmässä (Laki ammatillisesta koulutuksesta
(630/1998 20 § (479/2003)).

Katso OKM:n kirje (pdf) 30.5.2013 kokonaisuudessaan täältä