Opettajien vuosityöaikakokeilu

Tiedote 8.11.2012

"Ensiaskeleet" kohti yhteistä opettajien työaikakokeilua

Työryhmä valmistelee nykytilan kartoittamiseksi työaikaseurannan mallin, joka otetaan käyttöön otantamuotoisena kaikissa perustutkinnoissa sekä Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistoissa että Koulutuskeskus Sedussa 1.1.2013 alkaen kevään jaksojen (4,5,6) ja syksyn 1. jaksona aikana. Tältä ajalta saadaan nykytilanne kartoitetuksi ja suunnitelma yhteistä työaikapilottikokeilua varten valmisteltua.

Lue koko tiedote


jakoviiva_520x3px.png

Tiedote 30.11.2012

Miten vuosityöaikakokeilu etenee

Opettajien vuosityöajanseurantaa valmisteleva työryhmä piti maanantaina 26.11. verkkokokouksen.

Kokouksessa mm. sovittiin vuosityöajanseurannassa seurattavat opettajan työn osa-alueet ja keskusteltiin näiden osa-alueiden avaamisesta tarkemmin.

Sovittiin työajan seurannassa seurattavat osa-alueet, jotka ovat seuraavat:

1. Opetus
2. Opetustyön suunnittelu, valmistelu ja arviointi
3. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, valmistelu, ohjaus ja arviointi
4. Luokanvalvojan / ryhmänohjaajan tehtävät, opiskelijan ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon liittyvät tehtävät
5. Kehittämistyö ja vastuutehtävät
6. Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
7. Muut mahdolliset tehtävät ja työnantajan määräämät muut tehtävät

Työryhmän työ etenee siten, että yllä olevat osa-alueet avataan tarkemmalle tasolle ja niiden pohjalta kehitetään ja täydennetään työajanseurantavälinettä.

Henkilöstölle järjestetään asiasta tiedotustilaisuus, josta informoidaan erikseen.

Lue koko tiedote